powrót powrót

Pomóż ocalić najstarszy park narodowy w Afryce!

Park Narodowy Wirunga jest zagrożony działalnością firm poszukujących złóż ropy naftowej. Międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF apeluje do koncernu paliwowego Soco i rządu Demokratycznej Republiki Konga (DRK) o porzucenie planów eksploracji i ewentualnej eksploatacji złóż w tym najstarszym parku narodowym Afryki. Jego obszar jest miejscem występowania m. in. krytycznie zagrożonych wyginięciem goryli górskich. Każdy może przyłączyć się do akcji WWF i podpisać się pod specjalnym apelem w obronie Wirungi na stronie wwf.pl/wirunga.

Park Narodowy Wirunga jest uznawany za najcenniejszy przyrodniczo obszar chroniony na kontynencie afrykańskim. Oprócz 200 goryli górskich – ich całkowita liczebność w Afryce wynosi zaledwie 800 osobników – na terenie parku stwierdzono występowanie 217 gatunków ssaków, w tym afrykańskich słoni leśnych, okapi i dwóch gatunków ssaków naczelnych – goryla nizinnego i szympansa, 706 gatunków ptaków, 109 gadów i 78 płazów. Nie ma takiego drugiego obszaru w Afryce, który swoje bogactwo przyrodnicze zawdzięcza różnym rodzajom siedlisk, od sawanny po lasy deszczowe i lodowce. 

Wirunga została wpisana na listę UNESCO w 1979 roku – mówi Paweł Średziński z WWF Polska. - Od tego czasu obszar parku narodowego przeżywał burzliwe okresy, wywołane konfliktami na wschodzie DRK, wcześniej znanej jako Zair. Wirunga często znajdowała się pod kontrolą uzbrojonych grup rebelianckich, a niestabilna sytuacja torowała drogę kłusownikom i nielegalnemu pozyskiwaniu drewna. Doprowadziła również do zapaści rozwijającej się wcześniej turystyki. 

Dziś 85 procent terytorium Wirungi obejmują rządowe koncesje, które zostały przyznane koncernom paliwowym, umożliwiając im poszukiwania roponośnych obszarów. O ile francuski TOTAL wstrzymał się od eksploracji, to koncern Soco nadal ma zamiar rozpocząć pierwsze odwierty. Jednak już samo poszukiwanie złóż ropy naftowej oznacza niebezpieczną ingerencję we wrażliwy ekosystem Wirungi. Do miejsc, gdzie będą przeprowadzone odwierty zostaną wytyczone drogi. Tymi drogami dotrą nie tylko pracownicy koncernu wydobywczego, ale także kłusownicy i osoby zajmujące się nielegalną wycinką drzew.

WWF przygotował specjalny raport, który wskazuje na szereg zagrożeń dla parku narodowego – dodaje Średziński. – Dowodzi też, że eksploatacja ropy naftowej nie przyniesie zysków mieszkańcom zamieszkujących okolice parku. Co więcej może zagrozić zasobom wody pitnej i doprowadzić do zanieczyszczenia jeziora Edwarda, które dziś jest źródłem utrzymania dla miejscowych rybaków, a także uniemożliwi zarabianie na turystyce. Jeżeli z parku znikną rzadkie gatunki zwierząt, które są celem wypraw turystów z całego świata, nie może być mowy o tym, że zniszczony obszar parku narodowego przyciągnie zagranicznych gości.

Jeśli udałoby się ocalić Wirungę, powrót turystów do tego parku narodowego generowałby co najmniej 30 milionów dolarów zysku w skali roku, tylko z obserwacji goryli górskich. Oprócz tej kwoty, kolejne dochody generowałyby inne usługi związane z ruchem turystycznym. Tymczasem park jest zamknięty dla ruchu turystycznego, bo obszar ten jest penetrowany przez rebeliantów.

Odkrycie złóż ropy naftowej i jej eksploracja doprowadzą do jeszcze większej destabilizacji w rejonie Wirungi – tłumaczy Średziński. - Mogłoby skłonić rebeliantów do sięgnięcia po kontrolę nad nimi i do eskalacji konfliktu. Nikt nie jest też w stanie zagwarantować, że sama eksploatacja będzie bezpieczna dla środowiska. Wyciek ropy naftowej z instalacji, zniszczonej przez rebeliantów lub w wyniku wzmożonej aktywności wulkanów położonych na terenie parku narodowego, przyniesie katastrofalne skutki. Dowodzą tego przykłady z innego rejonu Afryki, z Nigerii, gdzie tylko w latach 1976-1996 wyciekło ponad 1,8 mln baryłek ropy. 

WWF rozpoczął właśnie akcję zbierania podpisów pod apelem o ochronę Parku Narodowego Wirunga przed działalnością przemysłu paliwowego. Każdy może poprzeć tę akcję, podpisując się na stronie wwf.pl/wirunga. Apel wzywa rząd kongijski, społeczność międzynarodową i koncern Soco do powstrzymania się od eksploracji i ewentualnej eksploatacji ropy naftowej w Wirundze. 

I Ty możesz wyznaczyć granicę, której nie powinien przekraczać przemysł wydobywczy i paliwowy. Podpisz się już teraz!

Zobacz, jak jeszcze możesz chronić przyrodę z WWF Polska.

 • 1332000 litrów wody oszczędzają miesięcznie użytkownicy wortalu dzięki szczelności kranów
 • 87630 litrów wody oszczędzają użytkownicy wortalu dziennie dzięki zakręcaniu wody podczas mycia zębów
 • 1789 użytkowników dzięki wybieraniu prysznica zamiast wanny zużywa 7 razy mniej wody dziennie
 • 217 użytkowników wortalu zużywa o połowę mniej wody dzięki perlatorowi na kranie
 • 236 użytkowników wortalu zużywa o połowę mniej wody dzięki spłuczce z dwoma przyciskami regulującymi zużycie wody
 • 603 użytkowników oszczędza nawet 80% wody dzięki zmywaniu w zmywarce zamiast pod bieżącą wodą
 • 1454 użytkowników wortalu zużywa 50% mniej papieru drukując dwustronnie
 • 83 użytkowników wortalu zużywa 14% mniej papieru dzięki kupowaniu cieńszego papieru do drukowania
 • Użytkownicy wortalu rezygnują rocznie z użycia 1133500 toreb foliowych
 • 266 użytkowników wortalu segregując puszki aluminiowe przyczynia się do oszczędzenia 95% energii do produkcji kolejnych puszek
 • Średnio 10710 mniej butelek PET wyrzucają rocznie użytkownicy wortalu, którzy nie kupują wody butelkowanej
Patroni:
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. www.pois.gov.pl
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dofinansowano ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Jeśli zapomniałeś hasła to prześlemy Ci tymczasowe hasło na podany w czasie rejestracji adres e-mail.

Polityka prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.                  Postanowienia ogólne

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników naszego serwisu, Fundacja WWF Polska publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuję o sposobie w jaki dane przekazane przez Użytkowników serwisu są gromadzone, przetwarzane, zabezpieczane.

2.                  Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Fundację WWF Polska

Fundacja WWF Polska zapewnia swoim użytkownikom możliwość korzystania ze swojego serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W trakcie rejestracji wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz loginu/adresu e-mail, a także płci użytkownika. Dodanie zdjęcia profilowego nie jest obligatoryjne, niezbędne do realizacji usługi, dodanie go ma charakter dobrowolny. Użytkownik sam decyduje o tym, czy zdjęcie profilowe będzie upublicznione poprzez dodanie go do swojego profilu.

Fundacja WWF Polska gromadzi informacje dotyczące interakcji z naszym serwisem, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie serwisu oraz dostosowywanie go do potrzeb Użytkownika.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika serwisu jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiśniowej 38 (02-520 Warszawa). Fundacja WWF Polska przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.                  Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników Fundacja WWF Polska wykorzystuje w następujących celach: prowadzenia, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o działalności Fundacji WWF Polska, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania oraz wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi Fundacji WWF Polska, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od Fundacji WWF Polska.

Fundacja WWF Polska co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Fundacja WWF Polska może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczy osób odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

4.                  Dostęp do danych osobowych, prawo do modyfikacji

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe Fundacja WWF Polska gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam użytkownik, w przypadku gdy nie została udostępniona taka forma wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres kontakt@wwf.pl lub tradycyjnie przesyłając korespondencję na adres podany w punkcie 9., z dopiskiem „Polityka prywatności”.

5.                  Cookies

W serwisie w celu lepszego dostosowania serwisów do potrzeb naszych użytkowników stosowany jest mechanizm „cookies”, który służy do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z naszych serwisów. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.

6.                  Odsyłacze do innych stron

Fundacja WWF Polska nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w serwisach Fundacji WWF Polska umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do serwisu, którego Administratorem jest Fundacja WWF Polska. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

7.                  Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane

Informacje przekazywane przez naszych użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Fundacja WWF Polska zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowania opcji „wyloguj” się po zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez nasz serwis.

8.                  Zmiany w polityce prywatności

Jeśli Fundacja WWF Polska zdecyduje się wprowadzić zmiany w zasadach polityki prywatności serwisu WWF Polska, poinformuje o tych zmianach, umieszczając zawiadomienie na stronie serwisu.

9.                  Kontakt

Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować na adres kontakt@wwf.pl, lub pisemnie na adres Fundacja WWF Polska, ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa, z dopiskiem „Polityka prywatności”.

Nowe hasło zostało wysłąnie na podany adres mailowy.
Sprawdź maila i zaloguj się używając nowego hasła.

OK