powrót powrót

Durban bez przełomu, apel prezydenta Malediwów

Po dwóch tygodniach żmudnych negocjacji, na szczycie klimatycznym w Durbanie, światowi przywódcy po raz kolejny wykazali niezdolność do powstrzymania globalnego ocieplenia – uważa organizacja ekologiczna WWF. Setki milionów ludzi na całym świecie zostały skazane na dalsze dramatyczne pogorszenie ich warunków życia w rezultacie zmian klimatu. Przyczyniła się do tego również postawa polskiej delegacji.


Osiągnięte dziś w nocy porozumienie nie przyniesie przełomu w walce z globalnym ociepleniem – mówi Monika Marks z WWF Polska. – Ustanowiło Zielony Fundusz Klimatyczny ze zbyt małymi kwotami, odroczyło najważniejsze decyzje w sprawie treści Protokołu z Kioto, a jego strony podjęły niejasne zobowiązanie do przyjęcia globalnego porozumienia od 2020 roku, które pozwoli na wzrost średniej globalnej temperatury nawet o 4 stopnie.

Opieszałość polityków, którzy spotkali się w Durbanie, doprowadzi Ziemię do niebezpiecznego przegrzania. Naukowcy twierdzą jednoznacznie, że ekstremalne warunki pogodowe - susze i fale upałów - w wyniku zmian klimatycznych będą nękać nas coraz częściej, zaś jedynym sposobem na zapobieganie im byłoby globalne porozumienie dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W ostatnich latach rządy zobowiązały się do zatrzymania wzrostu globalnej temperatury na poziomie nie wyższym niż 2 stopnie, ale w Durbanie nie udało im się wywiązać z tej obietnicy. Prognozowany wzrost będzie wyższy, zaś w tym roku odnotowano najwyższy poziom emisji gazów cieplarnianych w historii dokonywania jego pomiarów.

Tymczasem dziś jest jasne, że interesy kilku przywódców obecnych na zakończonym właśnie szczycie klimatycznym, pozostawiają świat w poważnym zagrożeniu – dodaje Marks. - Katastrofa to mocne słowo, ale nie wystarczające do opisania przyszłości z 4-stopniowym wzrostem globalnej temperatury.

Ministrowie i przywódcy spędzili kluczowe ostatnie dwa dni rozmów koncentrując się jedynie na kilku specyficznych zapisach w negocjowanym tekście porozumienia, zamiast wykorzystać ich polityczny kapitał i zobowiązać się do faktycznego, wzmocnionego działania w odpowiedzi na zmiany klimatu. Niektóre kraje, jak Stany Zjednoczone, pokazały, że nie są zainteresowane wspieraniem ambitnego porozumienia w Durbanie. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi także kilka innych państw, takich jak Japonia, Kanada i Rosja.

Na szczycie w Durbanie Polska nie wykazała się w roli lidera w związku z prezydencją naszego kraju w Radzie UE – uważa Marks. - Nie potrafiła wznieść się ponad własne interesy i zacząć w końcu reprezentować interes ogółu. Obniżała za to skuteczność negocjacji, utrudniając ustalenia naciskając na własne wąsko pojęte interesy narodowe i dążąc do zmaksymalizowania liczby pozostałych w nadwyżce uprawnień do emisji, przeniesionych na drugi okres zobowiązań protokołu z Kioto i osłabiając tym samym faktyczne redukcje emisji.

Inaczej niż Polska zachowały się małe, wyspiarskie kraje, które dziś najsilniej odczuwają zmiany klimatu. Niektórym z nich grozi zatopienie w związku z podnoszącym się poziomem mórz i oceanów. W ramach kampanii „SOS dla świata” prowadzonej przez WWF Polska prezydent Malediwów, Mohamed Nasheed, zaapelował do Polaków o przejście na energię odnawialną. Skoro istnieje już technologia, nie wyobrażam sobie dlaczego nie mielibyśmy z niej korzystać, aby w przyszłości przestawić się na energię odnawialną – powiedział Nasheed.

Polski rząd wydaje się nie dostrzegać potrzeby okazania globalnej solidarności – podsumowuje Marks. – Jest to niezrozumiała postawa, tym bardziej, że skutki zmian klimatu odczuwać będziemy coraz częściej również w naszym kraju. Krótkowzroczność i brak inwestycji w efektywność energetyczną oraz energetykę odnawialną nie pomoże ani Polsce ani światu.

Każdy może przyłączyć się do przeciwdziałania zmianom klimatu. Zachęcamy do podejmowania ekologicznych zobowiązań na stronie naszej kampanii "SOS dla świata", które pozwolą chronić Ziemię przed globalnym ociepleniem!

 • 1332000 litrów wody oszczędzają miesięcznie użytkownicy wortalu dzięki szczelności kranów
 • 87630 litrów wody oszczędzają użytkownicy wortalu dziennie dzięki zakręcaniu wody podczas mycia zębów
 • 1789 użytkowników dzięki wybieraniu prysznica zamiast wanny zużywa 7 razy mniej wody dziennie
 • 217 użytkowników wortalu zużywa o połowę mniej wody dzięki perlatorowi na kranie
 • 236 użytkowników wortalu zużywa o połowę mniej wody dzięki spłuczce z dwoma przyciskami regulującymi zużycie wody
 • 603 użytkowników oszczędza nawet 80% wody dzięki zmywaniu w zmywarce zamiast pod bieżącą wodą
 • 1454 użytkowników wortalu zużywa 50% mniej papieru drukując dwustronnie
 • 83 użytkowników wortalu zużywa 14% mniej papieru dzięki kupowaniu cieńszego papieru do drukowania
 • Użytkownicy wortalu rezygnują rocznie z użycia 1133500 toreb foliowych
 • 266 użytkowników wortalu segregując puszki aluminiowe przyczynia się do oszczędzenia 95% energii do produkcji kolejnych puszek
 • Średnio 10710 mniej butelek PET wyrzucają rocznie użytkownicy wortalu, którzy nie kupują wody butelkowanej
Patroni:
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. www.pois.gov.pl
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dofinansowano ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Jeśli zapomniałeś hasła to prześlemy Ci tymczasowe hasło na podany w czasie rejestracji adres e-mail.

Polityka prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.                  Postanowienia ogólne

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników naszego serwisu, Fundacja WWF Polska publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuję o sposobie w jaki dane przekazane przez Użytkowników serwisu są gromadzone, przetwarzane, zabezpieczane.

2.                  Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Fundację WWF Polska

Fundacja WWF Polska zapewnia swoim użytkownikom możliwość korzystania ze swojego serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W trakcie rejestracji wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz loginu/adresu e-mail, a także płci użytkownika. Dodanie zdjęcia profilowego nie jest obligatoryjne, niezbędne do realizacji usługi, dodanie go ma charakter dobrowolny. Użytkownik sam decyduje o tym, czy zdjęcie profilowe będzie upublicznione poprzez dodanie go do swojego profilu.

Fundacja WWF Polska gromadzi informacje dotyczące interakcji z naszym serwisem, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie serwisu oraz dostosowywanie go do potrzeb Użytkownika.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika serwisu jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiśniowej 38 (02-520 Warszawa). Fundacja WWF Polska przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.                  Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników Fundacja WWF Polska wykorzystuje w następujących celach: prowadzenia, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o działalności Fundacji WWF Polska, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania oraz wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi Fundacji WWF Polska, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od Fundacji WWF Polska.

Fundacja WWF Polska co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Fundacja WWF Polska może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczy osób odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

4.                  Dostęp do danych osobowych, prawo do modyfikacji

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe Fundacja WWF Polska gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam użytkownik, w przypadku gdy nie została udostępniona taka forma wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres kontakt@wwf.pl lub tradycyjnie przesyłając korespondencję na adres podany w punkcie 9., z dopiskiem „Polityka prywatności”.

5.                  Cookies

W serwisie w celu lepszego dostosowania serwisów do potrzeb naszych użytkowników stosowany jest mechanizm „cookies”, który służy do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z naszych serwisów. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.

6.                  Odsyłacze do innych stron

Fundacja WWF Polska nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w serwisach Fundacji WWF Polska umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do serwisu, którego Administratorem jest Fundacja WWF Polska. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

7.                  Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane

Informacje przekazywane przez naszych użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Fundacja WWF Polska zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowania opcji „wyloguj” się po zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez nasz serwis.

8.                  Zmiany w polityce prywatności

Jeśli Fundacja WWF Polska zdecyduje się wprowadzić zmiany w zasadach polityki prywatności serwisu WWF Polska, poinformuje o tych zmianach, umieszczając zawiadomienie na stronie serwisu.

9.                  Kontakt

Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować na adres kontakt@wwf.pl, lub pisemnie na adres Fundacja WWF Polska, ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa, z dopiskiem „Polityka prywatności”.

Nowe hasło zostało wysłąnie na podany adres mailowy.
Sprawdź maila i zaloguj się używając nowego hasła.

OK